Mozartlaan 27 - eUnit E2.1, 1 e verdieping - 1217 CM Hilversum - +31 (0)6 207 15 115 - info@agvi.nl
Themadag - Rouw

Incompany training voor zorginstellingen, wmo-loketten en het maatschappelijk werk.

Themadag Rouw

In samenwerking met Forteman heeft AGVI een training ontwikkeld voor medewerkers in de zorg, wmo-loketten en het maatschappelijk werk die te maken krijgen met verlies en rouw van hun cliënten.


Persoonlijke rouwverwerking

De training bestaat uit twee delen. In de morgen gaan we met behulp van een prachtig ritueel de medewerkers uitnodigen te vertellen wat zij in hun leven tot nu toe zijn tegengekomen als het om een persoonlijke rouwervaring gaat. Het doel hiervan is te onderzoeken of de eigen rouw volledig is verwerkt. Hiermee wordt voorkomen dat de medewerker onbewust in de overdracht schiet waardoor er geen sprake meer kan zijn van effectieve begeleiding.

Tijdens het vertellen van een rouwervaring kan het zijn dat één of meerdere medewerkers een rouwervaring delen waar nog veel onverwerkte emotie op zit. De trainers besteden hier voldoende tijd en aandacht aan. Dit is niet alleen goed voor de individuele medewerker maar kan ook leiden tot een hechter teamverband. De trainers zorgen, met vooraf gemaakte afspraken, voor ‘een veilige’ setting.

Theorie en praktijk

De middag bestaat uit een afwisseling van theorie en praktijk. Alle praktische oefeningen die worden aangeboden, ook het ritueel van het ochtenddeel, kunnen de medewerkers daarna inzetten bij de eigen cliënten.

Maatwerk

In nauw overleg met de zorg- of maatschappelijke instelling wordt geïnventariseerd aan welke behoefte(n) de training dient te voldoen en in hoeverre de medewerkers op de hoogte zijn van de hechtingstheorie van John Bowlby en de overdrachtstheorie van Fee van Delft. Doel van de hechtingstheorie van Bowlby is de medewerker de koppeling te laten ervaren tussen hechtingsstijl en de wijze van rouwbeleving. Wanneer rouw niet goed wordt doorleefd, is de kans groot dat er overdracht ontstaat waardoor er geen sprake meer kan zijn van adequate begeleiding. Medewerkers die deelnemen kunnen van tevoren vragen indienen die zij graag beantwoord willen zien.

Onlangs hebben wij deze training verzorgd bij 's Heeren Loo zorggroep, afdeling Emmeloord.

Beide trainers zijn tevens coördinatoren van de opleiding seniorencoach aan de Academie voor Psychodynamica; www.psychodynamica.nl . Lessen in rouw komen hier veelvuldig aan bod.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Vera Nuus
Telefoon 06 207 15 115
E-mail Info@agvi.nl